Ostale usluge
 
Ostale usluge koje vam TRON Systems može ponuditi uključuju:
  • Kreiranje poslovnog (biznis) plana
  • Analiza poslovanja pojedinačnih kompanija
  • Detaljne industrijske analize po svim KD i administrativnim jedinicama
  • Plan restruktuiranja/strateško planiranje  


Za više informacija o našem pristupu i o tome kako Vaša kompanija može iskoristiti ove vrste usluga, kontaktirajte nas.