Projekcije i procjena vrijednosti - U PRIPREMI

 

Projekcije poslovanja i procjena vrijednosti je proizvod koji omogućava klijentu da na osnovu ulaznih podataka koje sam unosi izradi projekciju poslovanja odabrane kompanije, te procjenu njene vrijednosti na osnovu urađene projekcije. 

 

Projekcije se izrađuju za period od 7 godina, što je uobičajeni maksimalni rok za komercijalne kredite. Od korisnika se zahtijeva da kao obavezan podatak unese planirana povećanja/smanjenja prihoda od prodaje, što je jedino obavezno polje unosa. Za projekciju prihoda od prodaje neophodno je koristiti i druge proizvode kako bi se ispravno procijenila potražnja uzimajući u obzir makroekonomske pokazatelje, stanje i predviđena kretanja unutar pojedine industrijske grane, kao i strateški položaj kompanije unutar industrijske grane. Opcionalna polja uključuju široki spektar stavki bilansa uspjeha i bilansa stanja koje direktno utiču na projekcije poslovanja (npr. troškovi prodate robe, investicije, administrativni troškovi itd.). Sva opcionalna polja kao „default“ vrijednost imaju historijsku vrijednost, tako da sve promjene u projekciji moraju imati uporište u makroekonomskim pokazateljima, pokazateljima unutar industrijske grane i strateškom položaju kompanije za koju se radi projekcija.
 
Procjena vrijednosti kapitala kompanije se vrši automatski na osnovu projekcija, uz unos procentualnih vrijednosti za „krajnju vrijednost“ (eng. terminal value) koja predstavlja konstantu rasta kompanije u periodu nakon perioda projekcije, kao i zahtijevanu stopu povrata investitora. Rezultat je procjenjena vrijednost kompanije u datom trenutku, uz date pretpostavke, kao i vrijendost dionice ukoliko se radi o dioničkom društvu. Model je zasnovan na slobodnim novčanim tokovima prema kapitalu ( eng. FCFE Free Cah Flow to Equity) i modelu procjene cijene kapitalnih sredstava ( eng. CAPM Capital Asset Pricing Model).
 
Proizvod uključuje slijedeće elemente:
 
  • Opšti podaci o kompaniji
  • Bilans Uspjeha  za prethodni period
  • Bilans Stanja  za prethodni period
  • Pretpostavke projekcije – stavke na osnovu kojih se vrši izrada projekcija; u izvještaju se daje lista sa vrijednostima kao i obrazloženja za svaku od stavki za koju nije uzeta historijska vrijednost
  • Pro forma (projekcija) Bilansa uspjeha – projekcija poslovanja za period od 7 godina
  • Pro forma (projekcija) Bilansa stanja – slika aktive i pasive kompanije u skraćenom obliku za period od 7 godina
  • Analiza pokazatelja i projekcije pokazatelja – pokazatelji za period od 7 godina po grupama
  • Procjena vrijednosti kompanije
 
Proizvod je prvenstveno namjenjen finansijskim institucijama za analizu i uniformno izvještavanje o stanju pojedinačnih kompanija u cilju procjene kreditne sposobnosti. Sa ovim proizvodom bi se izbjegle dvije osnovne manjkavosti projekcija – prvo, sve projicirane veličine moraju imati svoje uporište u makroekonomskim pokazateljima, pokazateljima industrijske grane i strateškom položaju kompanije zato što su ove uporedne veličine sastavni dio projekcije, i drugo, sve projekcije su jednoobrazne tako da je povećana njihova transparentnost i mogućnost procjene validnosti od strane tijela koja su za to zadužena. Ovakve vrste projekcija i procjene vrijednosti se mogu koristiti od strane samih kompanija u svrhu strateškog planiranja kao i u kompanijama sa većinskim državnim kapitalom za postavljanje ciljeva menadžmentu.